Säljs storpack kartong med 250g 12 kg
Storpack kartong med 150g 12 kg

Självklart går det köpa styck med för den som önskar