Hund pensionst på gång med gårdar och hundkojor

Vi har några fina inne bås (parkerings bås/ dagis) tillhörande trimmet och kenneln med fina tillhörande grusade ute gårdar . Ett större pensionat planeras på sikt . 

Promenader tillsyn och ett trädgårds in hägn där er hund får rastas med fri spring och lek mellan hundgårds vistelse